До проблеми визначення конституційного ладу України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Складні історичні процеси, які супроводжували конституційний розвиток нашої держави, знаходять свій прояв і у сучасних подіях. Процес розробки та прийняття Конституції України у 1996 р. відбувався на тлі глибоких політичних протистоянь різних груп та еліт, що вплинуло своєю чергою на зміст багатьох конституційних положень та конструкцій, на підставі яких мала формуватись та функціонувати молода незалежна українська держава.
Опис
Ключові слова
поняття конституційного ладу, сучасне конституційне право
Бібліографічний опис
Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. П’яті юридичні читання: збірник тез доповідей Міжнар. щорічної дистанц. наук. конф. (28 жовт. 2022 р., м. Одеса) /За заг. ред. Т.В. Степанової, О.А. Чувакова; уклад. С.В. Пілюк, О.В. Нарожна. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2022.
DOI
ORCID:
УДК