Університет як чинник політичної культури

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
У статті, присвяченій 150-літтю з дня заснування Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, мовиться про вплив університетів на політичну культуру суспільства. На це, зокрема, указує видатний німецький антитоталітарний філософ Карл Ясперс в своїй роботі «Ідея університету». Університет формує той тип внутрішньої комунікації, який грунтується на вільному обміні думками і ідеями. Імператив університетського життя – безумовна свобода вивчання. Свобода викладання, на думку К. Ясперса, аналогічна свободі віросповідання. У ХХІ столітті університети стали загальносвітовим явищем. І тепер від глобального університетського співтовариства багато в чому залежить майбутнє світового політичного процесу і загальносвітової політичної культури.
Опис
Ювілейна збірка наукових праць, присвячена 150-річчю Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 380 с.
Ключові слова
університет, політична культура, Ясперс, свобода викладання, тоталітаризм, гуманізм, освіта
Бібліографічний опис
Ювілейна збірка наукових праць, присвячена 150-річчю Одеського національного університету імені І. І. Мечникова .- Одеса :, 2015