Кристаллическая и молекулярная структура трех полимерных соединений {Ln2[LnGe6(μ-Oedph)6(μ-O)3(μ-OH)3(H2O)4]·xH2O}n; Ln = Nd (I), Er (II), Tm (III); x = 20-26; H4Oedph = 1-ОКСИЭТИЛИДЕНДИФОСФОНОВАЯ КИСЛОТА

Анотація
Опис
XIX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених : тези доповідей, 7-11 вересня 2014 Одесса / ред.: С. В. Волков, Г. Л. Камалов ; наук. ред. та упоряд.: Л. Б. Коваль, Є. В. Тімухін ; НАН України, Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського [та ін.] . – Одеса, 2014 . – 278 с. : рис., табл. - Наявна електрон. копія друк. публ. – Бібліогр. в кінці ст.
Ключові слова
полимерные соединения, молекулярная структура, кристаллическая структура
Бібліографічний опис
XIX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених : тези доповідей, 7-11 вересня 2014 Одесса
DOI
ORCID:
УДК