Стратегічні цілі та завдання якісного розвитку туристично- рекреаційної сфери Одеського регіону

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Питання стратегічного розвитку для України та її регіонів мають вагоме значення, адже спрямовані на забезпечення сталого економічного зростання, затвердження інноваційної програми динамічного розвитку, становлення збалансованої регіональної політики, створення передумов для довгострокових перспектив міжнародної співдружності.
Опис
Ключові слова
туристично-рекреаційна сфера, Одеський регіон, розвиток
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи: зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 грудня 2015 року м. Одеса / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин ; гол. редкол. Т. О. Журавльова. – Одеса: Бондаренко М.О., 2015.
DOI
ORCID:
УДК