Конвенція ООН про договори повністю або частково морського міжнародного перевезення вантажів 2008 року: передумови та особливості прийняття

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Транспортування вантажів морем є одним із основних видів діяльності у сфері міжнародного торговельного мореплавства, правовідносини в сфері якого в основному регулюються в договірному порядку, а договір перевезення по суті встановлює режим відповідальності у відносинах між перевізником і вантажовласником.
Опис
П'яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвяч. пам'яті Є.В. Васьковського : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (до 150-річчя Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, Одеса, 22 травня 2015 р.) / відп. ред.: І. С. Канзафарова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ . – Одеса : Астропринт, 2015 .
Ключові слова
Конвенція ООН, морське перевезення вантажів
Бібліографічний опис
П'яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвяч. пам'яті Є.В. Васьковського : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (до 150-річчя Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, Одеса, 22 травня 2015 р.)
DOI
ORCID:
УДК