Верховенство права як основоположний принцип правової держави

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Вважається, що термін «правова держава» вперше сформулюваний німецьким вченим К. Велькером у 1813 р. Пізніше, в 1829 р. інший німецький вчений Р. Моль ввів поняття правової держави в політико-правовий обіг. Однак, погляди обох цих вчених сформувалися на підставі учення про державу І. Канта, який застосував поняття «правовий закон» і державу визначав як об’єднання багатьох людей, які підпорядковані правовим законам, а метою держави вважав панування ідеї права [1, с. 211-310]. Взагалі ідея правової держави, як юридична конструкція, вироблена наукою права в XVIII–XIX ст.ст. в період, коли формувався конституційний устрій європейських країн.
Опис
Ключові слова
верховенство права, основоположний принцип, правової держави
Бібліографічний опис
Матеріали 73-ї звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників економіко-правового факультету ОНУ ім. І.І. Мечникова (м. Одеса,28–30 листоп. 2018 р.) : збірник.. – Одеса, 2018.
DOI
ORCID:
УДК