Особливості аналізу розрахунків за податками на вітчизняних підприємствах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Досліджувана тема є актуальною, оскільки податкові платежі є одним з ключових елементів економічних відносин між різними макроекономічними суб’єктами. При цьому, якщо для держави податки є основним джерелом бюджетних доходів, то для підприємницького сектору – однією з найбільш вагомих складових витрат. Це означає, що ефективність діяльності підприємства залежить від оптимізації рівня податкового тягаря. Дослідження основних теоретико-методологічних засад аналізу розрахунків за податками поставлено за мету в даних тезах.
Опис
Ключові слова
особливості аналізу, податки, підприємство
Бібліографічний опис
Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – учасників 78-ї звітної конф. Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (19–20 трав. 2022 р., м. Одеса) / ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. О. В. Побережець. – Одеса : Олді-Плюс, 2022.