Методика викладання іноземних мов

Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Методичні вказівки спрямовані на організацію лекцій і практичних занять з курсу «Методика викладання іноземних мов». Передбачено тематику лекційних і практичних занять, питання, що виносяться на обговорення, зразки тестових завдань, рекомендований список основної і додаткової літератури. Адресовано студентам філологічних спеціальностей.
Опис
Ключові слова
методичні вказівки, іноземні мови, методика викладання
Бібліографічний опис
Методика викладання іноземних мов [Електронний ресурс] : електрон. метод. вказівки для підготовки до аудитор. занять студентів очної форми навчання філол. ф-ту першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.01 Укр. мова та літ. / уклад. І. І. Томбулатова. – Одеса : Астропринт, 2023. – 27 с. – 0,4 МБ.
DOI
ORCID:
УДК