Фармакотерапія з фармакокінетикою. Ч. 1. Фармакокінетика лікарських засобів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В методичних вказівках представлено структурований матеріал з дисципліни «Фармакотерапія з фармакокінетикою». Видання призначено для виконання лабораторних занять, включає мету, інформативний матеріал, контрольні питання, практичні та розрахункові завдання з фармакокінетики.
Опис
Електронні методичні вказівки
Ключові слова
226 Фармація, промислова фармація, фармакотерапія, фармакокінетика
Бібліографічний опис
Фармакотерапія з фармакокінетикою [Електронний ресурс] : електрон. метод. вказівки до лаб. робіт для здобувачів вищ. освіти спец. 226 «Фармація, пром. фармація» / уклад.: О. І. Александрова, О. І. Грицук. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – Ч. 1. Фармакокінетика лікарських засобів. – 62 с. – 1,5 МБ.
DOI
ORCID:
УДК
615.033:378.016(072)