Теорія алгоритмів

Анотація
Пропоновані методичні вказівки стануть у нагоді при виконанні лабораторних робіт з дисципліни базової підготовки за спеціальністю «Теорії алгоритмів», яка викладається студентам першого (бакалаврського) рівня освіти, спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» факультету математики, фізики та інформаційних технологій Одеського національного університету імені 1.1. Мечникова.
Опис
Ключові слова
методичні вказівки, теорії алгоритмів, алгоритми
Бібліографічний опис
Теорія алгоритмів : метод. вказівки до лаб. робіт студентів факультету математики, фізики та інформаційних технологій першого (бакалавр.) рівня освіти, спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / уклад.: Г. В. Коренкова, Л. Я. Мартинович, О. М. Зуй. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 71 с.
DOI
ORCID:
УДК