Частиномовна сугестія в рекламних текстах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стрімке зростання кількості різноманітних компаній та пропонованих ними товарів і послуг зумовило пошуки шляхів ефективного їх просування на споживацькому ринку та пошуку оптимальних стратегій рекламної комунікації з використанням методів впливу. Сучасні дослідники засобів масової інформації (ЗМІ) Д. Маклюен (2003), Н. Непийвода (2001) виокремлюють впливову функцію, притаманну всім жанрам медіа і, насамперед, рекламі. Т. Ковалевська стверджує, що «реклама як креолізований текст на сьогодні виступає доволі потужним індуктором модифікації складних психічних утворень і «здатна моделювати свідомість людей у відповідності до цілей і потреб рекламодавців та змінювати сторіччями усталені звички, соціальні норми і культурні традиції… за порівняно короткий період часу" [Ковалевська, 2008, С. 217].
Опис
Ключові слова
035 філологія, 035.01 українська мова та література, магістр, рекламна сугестія, сугестивні технології, респондент, зовнішня реклама, анкетування
Бібліографічний опис
Андрієнко, Н. С. Частиномовна сугестія в рекламних текстах = A part-of-speech suggestion in advertising texts : кваліфікаційна робота магістра / Н. С. Андрієнко. – 2023. – 84 с.
DOI
ORCID:
УДК