Проблема внутрішньої хронологічної систематизації розвитку національного визвольного руху України в першій половині ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Розуміння історії важко уявити без хронологічного упорядкування наявного історіографічного матеріалу. Не менш важливим є й питання його логічного представлення. Зокрема внутрішньої систематизації шляхом визначення найбільш значущих віх розвитку та періодизації на їх основі відомостей про історичні факти конкретного періоду ґенези предмета наукового дослідження.
Опис
Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015.
Ключові слова
національний визвольний рух України
Бібліографічний опис
Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
DOI
ORCID:
УДК