Особливості індивідуально-авторської інтерпретації концептуального змісту вербалізованого концепту memory в романі К. Ішіґуро The buried giant

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дане дослідження присвячене особливостям авторської інтерпретації концепту MEMORY в романі The Buried Giant. Предметом дослідження стали концептуальні метафори, порівняння та аксіологічно забарвлені контексти, що містять лексеми, які вербалізують концепт MEMORY в проаналізованому тексті. Матеріалом нашого дослідження слугували 39 текстових фрагментів, що містять вербалізовані елементи концепту MEMORY, з роману британського письменника японського походження Кадзуо Ішіґуро The Buried Giant. Теоретичною основою дослідження стало запропоноване дослідником Г.Г. Слишкіним уявлення про те, що концепт є складною єдністю трьох основних компонентів: понятійного, образного та аксіологічного (Слышкин, 2000). Аналіз певного концепту в мовленні дає змогу окреслити саме образний та аксіологічний об’єм концепту.
Опис
Ключові слова
індивідуально-авторська інтерпретація, концептуальний зміст, вербалізований концепт, К. Ішіґуро
Бібліографічний опис
Сучасні студії з романської і германської філології: матеріали Міжнар. наук.-практич. конф. (Одеса, 15 трав. 2020 р.). – Одеса: КП ОМД, 2020.
DOI
ORCID:
УДК