КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ І ПОСТАНОВ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ ОСОБАМИ, ЯКІ НЕ МОЖУТЬ БУТИУЧАСНИКАМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
МДГУ
Анотація
У системі стадій господарського процесу касаційне і апеляційне провадження забезпечують усунення судових помилок, що їх допускають місцеві господарські суди як суди першої інстанції, при цьому суд касаційної інстанції (Вищий господарський суд України, далі - ВГСУ) здійснює перегляд судових актів, що вже набули законної сили.
Опис
Матеріали II Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів і молодих учених: Зб.тез наук.праць / За загал.редакцією К.В.Балабанова. - Маріуполь: МДГУ, 2010.
Ключові слова
касаційне і апеляційне провадження, порушення прав особи на судовий захист, касаційна скарга, зловживання нормами
Бібліографічний опис
Матеріали II Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів і молодих учених: Зб.тез наук.праць
DOI
ORCID:
УДК