Методологічні проблеми управління вищим навчальним закладом третього покоління в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Сучасні процеси глобалізації доводять нам, що світ взаємопов’язаний і потребує загальних зусиль на вирішення багатьох проблем світового і регіонального значення. Але при цьому макроекономічні показники різних країн і регіонів дуже різняться. Ці обставини спонукають до пошуку механізмів взаємодії країн з різним рівнем соціально-економічного розвитку, що доводить також необхідність управлінської співпраці і розробки інноваційних підходів до вирішення глобальних і регіональних проблем у досить невизначеному і динамічному середовищі країн з низьким рівнем професійного розвитку менеджменту. В такій ситуації необхідного міркувати про формування глобальної системи конкурентоздатності менеджменту. Важливо визначити, що національний контекст має значення для розвитку менеджменту, але процеси глобалізації виводять проблеми розвитку менеджменту в міжнародне середовище і примушують його відповідати міжнародним стандартам і правилам.
Опис
Ключові слова
інноваційна економіка, університет, університет третього покоління, розвиток
Бібліографічний опис
Інноваційна економіка : теоретичні та практичні аспекти / Є. І. Масленніков [та ін.]; за ред. Є. І. Масленніков. – Херсон : Грінь Д. С., 2016. - Вип. 2 : / за ред. К. В. Ковтуненко. – 2017. – 904 c.
DOI
ORCID:
УДК