Структурний аналіз особистісно-мультисуб’єктного конструкту моделі самопрезентації викладача

Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Інтерес до проблеми самопрезентації виник недавно, в основному, він пов'язаний із зміною ціннісного рівня суспільства, коли стало затребуване дотримуватися певного іміджу, щоб бути успішним (вміти робити враження, входити в довіру, показати себе з кращого боку, тобто презентувати). Термін «самопрезентація», як правило, використовується як синонім управління враженням, для позначення численних стратегій і технік, застосовуваних індивідом при створенні та контролі свого зовнішнього іміджу і враження про себе, які він демонструє оточуючим. Але, незважаючи на багатство фактичних і емпіричних досліджень управління враженням і самопрезентації, в психологічній науці відсутнє вивчення даного явища з точки зору його внутрішньої, стійкою і виявляється в різних ситуаціях, структури.
Опис
Ключові слова
самопрезентація, алгоритм структурного аналізу, інтеграційні системи, фрустраційна нетолерантність, ефективне подолання
Бібліографічний опис
Сучасні підходи та технології соціально-психологічної та корекційної роботи з різними віковими групами населення : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 червня 2014 року / гол. редкол.: Л. М. Дунаєва ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ін-т інноваційної та післядипломної освіти [та ін.] . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014.
DOI
ORCID:
УДК