Вплив запровадження воєнного стану на способи реалізації державної влади в україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність даної теми зумовлена введенням воєнного стану по всій Україні 24.02.2022 р., що потягло за собою внесення істотних змін у життя держави й суспільства.
Опис
Ключові слова
запровадження воєнного стану, способи реалізації державної влади, державний режим
Бібліографічний опис
Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – учасників 78-ї звітної конф. Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (19–20 трав. 2022 р., м. Одеса) / ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. О. В. Побережець. – Одеса : Олді-Плюс, 2022.
DOI
ORCID:
УДК