Особливості функціонування медичного страхування в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Охорону здоров’я розглядають як певне регулювання державою спеціалізованим комплексом організацій, які надають лікувально- профілактичні послуги. Але структура і сутність медицини набагато складніша за просту сукупність спеціалізованих закладів. Головною метою системи охорони здоров'я на сучасному етапі трансформаційної економіки є впровадження в практичну діяльність якісно нових моделей інфраструктури.
Опис
Ключові слова
медицина, страхування, Україна, поліс, фінансування, система
Бібліографічний опис
Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-24 вересня 2016 р. / / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ; відп. ред. О. В. Горняк. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 92 с.
DOI
ORCID:
УДК