Лексико-семантичне поле ART в романі С. Моема "The Moon and Sixpence"

Ескіз недоступний
Дата
2016
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Дослідження індивідуального стилю письменника має велике практичне значення, допомагає читачеві проникнути у творчу лабораторію автора, відкриває шлях до оцінки традицій і новаторства в його творчості, сприяє розумінню його індивідуальності у виборі проблеми, образів, конфлікту твору. Індивідуальний стиль письменника виявляється в цілій низці мовних і композиційних особливостей твору, у том числі таких як спосіб організації лексичних одиниць як системи.
Опис
Ключові слова
035 філологія, тематична класифікація, художній образ, художня деталь, створення образу
Бібліографічний опис
Павлович, О. Р. Лексико-семантичне поле ART в романі С. Моема "The Moon and Sixpence" = Lexico-Semantic Field ART in the Novel "The Moon and Sixpence" : дипломна робота бакалавра / О. Р. Павлович; наук. кер. Л. Л. Ємельянова; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т РГФ, Каф. граматики англійської мови. – Одеса, 2016. – 53 с.
DOI
ORCID:
УДК