Підстави оскарження рішень наглядових рад акціонерних товариств: законодавство та судова практика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Враховуючи те, що в Україні наглядова рада акціонерного товариства виступає ключовим органом товариства, який згідно ч. 1 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства», здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, здійснює управління АТ, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу [1, ст. 51], особам, чиї права порушені рішенням наглядової ради (у першу чергу – акціонерам), слід враховувати підстави для оскарження такого рішення. Європейський суд з прав людини, зокрема у рішеннях у справах «Шаповалов проти України», «Белле проти Франції» займає позицію, що рівень доступу до суду, наданий національним законодавством, має бути достатнім для забезпечення права особи на суд з огляду на принцип верховенства права в демократичному суспільстві. Для того, щоб право доступу було ефективним, особа повинна мати чітку практичну можливість оскаржити акт, який є втручанням в її права.
Опис
Ключові слова
Україна, наглядова рада акціонерного товариства, Закон України «Про акціонерні товариства», права акціонерів товариства, Європейський суд з прав людини, оскарження рішень наглядових рад, Верховний Суд, карантин
Бібліографічний опис
Теорія та практика сучасної юриспруденції : матеріали 26 наук.-практ. конф. (Харків, 20 груд. 2020 р.). – Харків, 2020.
DOI
ORCID:
УДК