Шляхи професіоналізації управлінської діяльності у портовій галузі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В Україні усі морські порти є державними підприємствами, проте подальший розвиток портової галузі найчастіше пов’язують із державно-приватним партнерством у вигляді концесії чи спільної діяльності, деякі фахівці розглядають навіть можливість приватизації окремих портів.
Опис
Ключові слова
управління, порт, галузь, діяльність
Бібліографічний опис
Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 23-25 листопада 2016 року м. Одеса : [збірник] / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. О. О. Нігреєва. – Одеса : Астропринт, 2016.
DOI
ORCID:
УДК