Знання та освіта в економічній системі суспільства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті феномен освіти за допомогою структурно-функціонального підходу введено як структурний елемент безпосередньо в економічну систему, а також прослідковано ті взаємозв’язки, які встановлюються між освітою та іншими елементами економічної структури суспільства.
В статье феномен образования с помощью структурно- функционального подхода введен в качестве структурного элемента непосредственно в экономическую систему, а также прослежены те взаимосвязи, которые устанавливаются между образованием и другими элементами экономической структуры общества.
In the article the phenomenon of education with the help of structural and functional approach was introduced as a structural element directly into the economic system, and also traced the interrelationships that are established between education and other elements of the economic structure of society.
Опис
Ключові слова
благо, освіта, знання, економічна система, суспільство, продуктивні сили, економічні відносини, господарський механізм, образование, знания, экономическая система, общество, производительные силы, экономические отношения, хозяйственный механизм, good, education, knowledge, economic system, society, productive forces, economic relations, economic mechanism
Бібліографічний опис
Глобальні та національні проблеми економіки