Емоційно-експресивна лексика як засіб увиразнення індивідуальної мовної картини світу М. Коцюбинського (на матеріалі новел "Цвіт яблуні"), "На камені", "Інтермеццо"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Мовлення та художня література неможливі без емоцій. Саме тому слова перебирають на себе емоції, які вони позначають і про які інформують. В українській мові є лексика, призначена для вираження емоції, в першу чергу, прикметники і прислівники, які виявляють різнобарвніст емоційної семантики. Емоція представлена в різноманітних логічних і емоційних реакціях людини, які виникають при порівнянні оточуючої дійсності з ідеалізованою моделлю світу. Основою лінгвістичних досліджень, без сумніву, мають бути психологічні критерії характеристики й класифікації емоцій. Хоч, звичайно, повна одностайність психологів у розмежуванні почуттів за певними групами відсутня. Зокрема, це стосується проблеми віднесення емоцій до позитивних чи негативних.
Опис
Ключові слова
035 філологія, 035.01 українська мова та література, магістр, емоції, емоційно-забарвлена лексика, словотвір, новели М. Коцюбинського
Бібліографічний опис
Бондаренко, А. М. Емоційно-експресивна лексика як засіб увиразнення індивідуальної мовної картини світу М. Коцюбинського (на матеріалі новел "Цвіт яблуні"), "На камені", "Інтермеццо" = Emotionally expressive vocabulary as a means of expressing the individual language picture of the world by M. Kotsiubynskyi ( on the material of the novels "Apple Blossom", "On the Stone", "Intermezzo") : кваліфікаційна робота магістра / А. М. Бондаренко. – Одеса, 2023. – 76 с.
DOI
ORCID:
УДК