Шедеври в колекціях університетської бібліотеки: західноєвропейська гравюра XV-XIX століть

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Видання репрезентує вибрані західноєвропейські гравюри ХѴ-ХІХ ст., що зберігаються у фонді університетської бібліотеки. Каталог-альбом складається з трьох розділів: у першому розділі представлені гравюри - ілюстрації до видань ХѴ-ХІХ ст.; у другому — альбоми гравюр з колекцій університетської бібліотеки; третій дає уявлення про застосування мистецтва гравірування в картографічних виданнях. Видання призначене для мистецтвознавців, книгознавців, культурознавців, істориків та всіх, хто цікавиться історією мистецтва.
The catalogue-album represents a selection of the Western prints of the 15th-19th centuries from the holdings of the University Library. The prints are grouped in three parts: the 1th part contains engravings illustrating the books printed in the centuries; the 2th part presents the albums of plates from the Library collectioiM, and the 3th gives an idea of the application of engraving in maps and atlases. For arts critics, bibliologists, culturologists, historians as well as for all those interested in the history of-arW
Опис
Ключові слова
книжкова гравюра, альбоми гравюр, карти й атласи, book prints, albums of prints, maps anf atlases
Бібліографічний опис
Шедеври в колекціях університетської бібліотеки: західноєвропейська гравюра XV-XIX століть = Masterpieces in the University Library collections: western european prints of the XV-XIX centuries : каталог-альбом / упоряд.: О. В. Полевщикова [та ін.] ; пер. англ.: О. В. Полевщикова, О. Л. Ляшенко ; відп. ред.: М. О. Подрезова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка . – Одеса : Астропринт, 2015 . – 146 с.
DOI
ORCID:
УДК