Методичні підходи до оцінки концентрації підприємств на ринку агропродовольчої продукції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Останні кілька десятиліть відбувається перерозподіл капіталу в сільському господарстві та переробній промисловості України, в т. ч. за участю іноземного капіталу. Необхідно відзначити, що на початковому етапі розвитку України як самостійної держави переважали іноземні великі транснаціональні компанії, такі як Cargill (з 1991 року), Alfred C. Toepfer (з 1993 року), Louis Dreyfus (з 1998 року), Bunge (з 2002 року) та інші.
Опис
Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. - 284 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
DOI
ORCID:
УДК