Контроль якості лікарських препаратів : термінологічний словник для студентів ф-ту хімії та фармації спец. 226 «Фармація, промислова фармація»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Словник фармацевтичних термінів складено відповідно з програмою з вибіркового курсу «Контроль якості лікарськиї препаратів» для студентів факультету хімії та фармації першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». У словнику наведено терміни та основні поняття в області аналізу лікарських препаратів та фармацевтичної хімії. Надана довідкова інформація може бути корисна при засвоєнні студентами лекційного курсу з дисципліни «Контроль якості лікарськиї препаратів». Методичний посібник адресований студентам факультету хімії та фармації спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Може бути корисний для студентів та спеціалістів, які вивчають фармацевтичну хімію та аналіз лікарських препаратів.
Опис
Ключові слова
термінологічний словник, словник фармацевтичних термінів, контроль якості, лікарські препарати
Бібліографічний опис
Контроль якості лікарських препаратів : термінологічний словник для студентів ф-ту хімії та фармації спец. 226 «Фармація, промислова фармація» / О. М. Рахлицька, Т. М. Щербакова, О. М. Гузенко, Р. Є. Хома. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 50 с.
DOI
ORCID:
УДК