Проблеми соціально-психологічного супроводу шкільництва в умовах військового стану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Актуальність теми охоплює ряд критичних аспектів, які вимагають уваги та ретельного аналізу сучасної науки стосовно проблеми супроводу дітей, який містить найголовнішу проблеми сучасності – війни. Закономірно, що військовий стан призвів до зростання тривожності, страху та невизначеності серед учнів, їх батьків та вчителів. Таке середовище може негативно вплинути на здатність учнів зосереджуватися на навчанні та на загальну шкільну атмосферу. Військові дії та їхні наслідки можуть спричинити різні емоційні реакції, включаючи страх, гнів, печаль та відчуття втрати. Це вимагає особливої уваги до емоційного благополуччя учнів, а також надання необхідної психологічної підтримки.
Опис
Ключові слова
соціально-психологічний супровід, шкільництво, умови військового стану, психологічна підтримка
Бібліографічний опис
Матеріали 78–ї наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І. І. Мечникова. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекції «Психологія», «Соціальна робота» (Одеса, 22–24 листоп. 2023 р.). – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023.
DOI
ORCID:
УДК