Спеціалізовані напрями модернізації зовнішньоекономічного законодавства України відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті досліджуються положення Угоди про асоціації між Україною та Європейським Союзом у контексті її значення для модернізації національного зовнішньоекономічного законодавства України. Визначаються спеціалізовані напрями та проблеми модернізації національного зовнішньоекономічного законодавства відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Встановлюється масив законів Україні у сфері ЗЕД, що потребуватимуть зміни після набрання чинності Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.
В статье исследуются положения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в контексте его значения для модернизации национального внешнеэкономического законодательства Украины. Определяются специализированные направления и проблемы модернизации национального внешнеэкономического законодательства в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Устанавливается массив законов Украины в сфере ВЭД, в которые потребуется внести изменения после вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
The article examines the provisions of the Ukraine – European Union Association Agreement in the context of its importance for the modernization of the national foreign economic legislation of Ukraine. The Specialized directions and problems of modernization of national foreign economic legislation in accordance with Ukraine – European Union Association Agreement are defined. The array of laws of Ukraine in the field of foreign economic activity, in which changes need to be made after the entry into force of Ukraine – European Union Association Agreement are determined.
Опис
Альманах міжнародного права / Міжнар. гуманіт. ун-т. – Одеса: [б. в.], 2015.
Ключові слова
зовнішньоекономічна діяльність, Угода про асоціацію між Україною та ЄС, модернізація зовнішньоекономічного законодавства, право ЄС, acquis ЄС, внешнеэкономическая деятельность, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, модернизация внешнеэкономического законодательства, право ЕС, acquis ЕС
Бібліографічний опис
Альманах міжнародного права.
DOI
ORCID:
УДК