Податок на прибуток підприємств: економічний зміст та порядок відображення в бухгалтерському обліку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Досліджувана тема є актуальною, оскільки податок на прибуток підприємств є одним із основних джерел доходів державного бюджету України. Забезпеченням правильності нарахування і сплати податку на прибуток є дані бухгалтерського обліку. При цьому обліковий процес з податку на прибуток на сьогоднішній день є громіздким, насамперед, через розбіжності у бухгалтерському та податковому обліку у частині податку на прибуток. Дослідження економічного змісту податку на прибуток, а також порядку його відображення в бухгалтерському обліку поставлено за мету в даних тезах.
Опис
Ключові слова
податок на прибуток підприємства, державний бюджет, бухгалтерський облік, Україна
Бібліографічний опис
4-і економіко-правові студії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Одеса, 13 листоп. 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2020.
DOI
ORCID:
УДК