The Use of –ing Forms or Infinitive

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Олді Плюс
Анотація
Дана розробка містить відомості про особливості функціонування -ing forms та інфінітиву у сучасній англійській мові, ілюструється контекстуальна різниця у вживанні зазначених граматичних явищ. Пропоновані вправи націлені на засвоєння правил та на формування навичок вживання характерних для англійської мови видо-часових форм -ing forms, інфінітив та граматичних конструкцій із ними в умовах усної та письмової комунікації.
Опис
Методичні рекомендації
Ключові слова
the "-ing" form, the Infinitive, English language, інфінітив в англійській мові, англійська мова, синтаксичні комплекси, граматичні конструкції, видо-часові форми, 035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська, 035 Філологія
Бібліографічний опис
The Use of –ing Forms or Infinitive : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи з навч. дисципліни «Друга іноземна мова (англ.)» для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти за спец. 035 Філологія спеціалізації 035.051 Ром. мови та літ. (пер. включ.), перша – ісп. / уклад.: В. А. Жук, Н. Г. Мойсеєнко. – Одеса : ОЛДІ +, 2024. – 88 с.
DOI
ORCID:
УДК
811.111’367.625.4(076)