Біблійна теологія та екзегеза

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Теологія – це результат певного церковного досвіду, містичного надхнення. Вона «дає відповіді на питання про людину, світ і Бога. Але дає їх, використовуючи не тільки розум, алей віру, оскільки теологія – все-таки частина релігійного світогляду». Біблійна теологія визначає загальну тематичну єдність на основі окремих уривків, вона показує розвиток ідей в процесі Божого одкровення і виявляє найважливіші істини на основі окремих висловлювань. Німецького екзегета І.-П. Габлера (1753–1826) вважають батьком біблійної теології.
Опис
Ключові слова
теологія, біблійна теологія, екзегеза, церква
Бібліографічний опис
Бевзюк Н. П. Біблійна теологія та екзегеза / Н. П. Бевзюк // ІV Верниковські читання (2024) : Матеріали Наук. читань пам’яті Марата Верникова / відп. ред. В. Л. Левченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. – С. 12–15.
DOI
ORCID:
УДК