Літературна спадщина хіпі-масона, або як зловити Григорія Сковороду

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження полягає в окресленні тих ракурсів вивчення літературної спадщини Сковороди, які в практичній площині сприятимуть як цілісному науковому аналізу творів, так і творчому підходу до організації процесу навчання.
Опис
Ключові слова
Сковорода Григорій, літературна спадщина Сковороди
Бібліографічний опис
Благословенний Григорій Сковорода – світовий геній мудрості та гуманного духу: зб. матеріалів Регіональної наук.-практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 3 груд. 2022 р.) / за ред. проф. Голубенко Л. М., проф. Цокур О. С., доц. Вейланде Л. В.-В. - Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2022.
DOI
ORCID:
УДК