Неорганічна хімія: лабораторний практикум для студентів ф-ту хімії та фармації за спец. 226 «Фармація, промислова фармація»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У лабораторному практикуму наведено лабораторні роботи з хімії елементів та їх сполук. Особлива увага приділяється реакціям, що використовуються в аналізі елементів та їх сполук у медицині та фармації. До кожної теми додаються задачі для самостійного розвязування, питання для самоконтролю та лабораторні роботи. Лабораторний практикум призначений для cамостійної та аудиторної роботи студентів, які навчаються за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».
Опис
Ключові слова
неорганічна хімія, лабораторний практикум
Бібліографічний опис
Кіосе Т. О. Неорганічна хімія: лабораторний практикум для студентів ф-ту хімії та фармації за спец. 226 «Фармація, промислова фармація» / Т. О. Кіосе, Л. А. Раскола. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 110 с.
DOI
ORCID:
УДК