Принципи міжнародних комерційних договорів та теорія джерел права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Анотація
Принципи міжнародних комерційних договорів, затверджені Адміністративною радою Міжнародного інституту уніфікації приватного права (УНІДРУА) 15 травня 1994 р. (далі — Принципи, або Принципи УНІДРУА)1 є міжнародним документом неміждержавного походження, який присвячено питанням загального договірного права — вони регулюють порядок укладання, питання змісту, тлумачення, порядок виконання та наслідки невиконання міжнародних комерційних договорів. Принципи УНІДРУА не є міжнародною конвенцією, підписаною вповноваженими представниками держав, як зазначено у “Вступному слові’' вчені, судді та державні службовці з різних країн — експерти з питань договірного права та правового регулювання міжнародної торгівлі увійшли до складу робочої групи розробників.
Опис
Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 15.-К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002.
Ключові слова
Принципи міжнародних комерційних договорів, Принципи УНІДРУА, Нью-Йоркська Конвенція “Про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень” 1958 p., право міжнародної торгівлі
Бібліографічний опис
Держава і право: Збірник наукових праць.
DOI
ORCID:
УДК