Види деліктів залежно від ступеня вини у деліктному праві США

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У деліктному праві США, залежно від ступеня вини, розрізняються умисні делікти та делікти, що кваліфікуються як недбалість. Особа діє з умислом завдати шкоду, якщо вона бажа є завдати своїми діями шкоду іншій особі або якщо особа у значному ступені впевнена у тому, що така шкода настане. Тобто при вчиненні умисного делікту завдання шкоди можна передбачити з великим ступенем вірогідності.
Опис
Ключові слова
делікти, право, докази, доктрини, США
Бібліографічний опис
Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 23-25 листопада 2016 року м. Одеса : [збірник] / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. О. О. Нігреєва. – Одеса : Астропринт, 2016.
DOI
ORCID:
УДК