Кваліфікаційна робота

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичні рекомендації містять відомості про вимоги до організації, виконання, оформлення та захисту випускних кваліфікаційних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на факультеті психології та соціальної роботи ОНУ імені І. І. Мечникова. Методичні рекомендації призначено для студентів очної та заочної форм навчання за спеціальністю 053 Психологія і можуть бути використані студентами й викладачами відповідних кафедр як рекомендації до керівництва й підготовки кваліфікаційних робіт.
Опис
Ключові слова
кваліфікаційна робота, вимоги до організації, виконання, оформлення, захист випускних кваліфікаційних робіт, 053 Психологія
Бібліографічний опис
Кваліфікаційна робота [Електронний ресурс] : електрон. метод. рек. до написання кваліфікац. робіт для студ. першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 053 Психологія / уклад.: М. К. Кременчуцька, О. І. Кононенко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 35 с. – 0,9 МБ.
DOI
ORCID:
УДК