Особливості надання психологічної допомоги комбатантам в психодинамічному підході

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Внаслідок бойових дій, які зараз проходять на Сході нашої держави все частіше відбувається психологічна та фізична травматизація комбатантів. Люди втрачають домівки, близьких, стають свідками насильства, руйнувань або смерті. Ці страшні події жодного не залишать байдужим, та на жаль, у більшості випадків, все це призводить до розвитку психологічних та психіатричних хвороб [3]. На сьогодні проблема організації надання психологічної допомоги комбатантам та здійснення психокорекційної роботи є дуже важливою та її можна віднести до досить актуальних проблем сучасної України. Суспільство потребує вдосконалення методів надання психологічної та іншої допомоги постраждалим з віддаленими наслідками стресогенних впливів
Опис
Ключові слова
психологічна та фізична травматизація комбатантів, розвиток психологічних та психіатричних хвороб, психологічна допомога комбатантам, психокорекційна робота, Україна
Бібліографічний опис
Психологічне і соціальне благополуччя особистості та населення в умовах пандемії Covid-19: теорія і практика : зб. матеріалів наук. – практ. інтернет-конф., (Одеса, 9 квіт. 2021 р.). - Одеса: ОНУ, 2021.
DOI
ORCID:
УДК