Архетипи та архетипічні образи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У літературі прийнято розрізняти архетип і архетипічні образи, мотиви, теми і патерни. Архетип являє собою психосоматичне утворення, що зв'язує інстинкт і образ. К. Юнг не вважав психологію і образність коррелятами або відображенням біологічних потягів; його переконання в тому, що образ пробуджує мета інстинкту, передбачає, що образи відіграють таку ж важливу роль, що і інстинкти. Певною мірою всі образи несуть у собі архетипічне.
Опис
Ключові слова
архетип, архетипічні образи
Бібліографічний опис
IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференция «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки», 2 лютого-2 березня 2017 [Электронный ресурс] / ОНУ ім. І.І. Мечникова [та ін.] ; за заг. ред.: Н. В. Родіна [та ін.] . – Електрон. кн. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 215 с.
DOI
ORCID:
УДК