Психологічні особливості життєвого вибору особистості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Принт Мастер
Анотація
Вибір є надзвичайно складним і багатоаспектним психологічним феноменом, оскільки саме життя є результатом життєвих виборів, які щогодини робить особистість; життєвий вибір людини має потужні рушійні і спрямовуючі сили, регулятивні можливості. Проблеми психологічних механізмів життєвого вибору на сьогодні актуальні в області екзистенціальної, теоретичної, практичної психології, є нагальними питаннями психології особистості. Вивчення проблеми вибору представлене у вітчизняній психології в різних аспектах.
Опис
Розквітання / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. загальної психології та психології розвитку особистості, Наукове студ. т-во "Розквітання". Вип. 7 : Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху: матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, 24-26 квітня 2014 р. – Одеса, 2014.
Ключові слова
психологічний феномен, психологія
Бібліографічний опис
Розквітання