Вплив релігійних цінностей на ідеологію сучасної соціальної роботи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Вплив релігійних цінностей на ідеологію соціальної роботи. Соціальна робота є однією з галузей, яка має прямий вплив на життя людей. Релігійні цінності можуть стати основою ідеології соціальної роботи, оскільки вони надають людському життю особистісний сенс. Релігійні цінності –милосердя, допомога бідним та тим, хто потребує підтримки – складають основу соціальної роботи. Ці цінності допомагають фахівцям зосередитися на потребах людей та надати їм необхідну комплексну допомогу.
Опис
Ключові слова
релігійні цінності, соціальна робота, 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Матеріали до 79–ї звітної студентської наукової конференції. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекція «Соціальна робота», Підсекція «Диференціальна і спеціальна психологія», Підсекція «Практичної та клінічної психології», Підсекція «Соціальна психологія», Підсекція «Педагогічні науки» 24–28 квітня 2023 р. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023.
DOI
ORCID:
УДК