Вплив просодичних факторів на акустичні параметри зімкнених проривних приголосних на стику слів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1999
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Варіативність звукових реалізацій у мовленнєвому ланцюжку визначається взаємодією сегментного і суперсегментного рівнів у процесі породження звукового висловлювання і є важливою для розуміння внутрішньої структури динаміки мовленнєвих явищ. Складна комбінація неперервних та дискретних характеристик лежить в основі динамічної природи мовлення. Тому пошук об’єктивних критеріїв вичленування з неперервного потоку обмеженої кількості елементарних звукових одиниць неможливий без залучення інформації про об’єктивні ознаки меж більших одиниць мовлення - складів, фонетичних слів, фраз, які знаходяться у складній залежності від одиниць лексико-граматичного рівня, а також низки просодичних факторів.
Опис
Ключові слова
акустичні параметри, проривні приголосні, стик слів
Бібліографічний опис
Записки з загальної лінгвістики