Від уявності до самопізнання: особливости музичної поетики оперної спадщини В. А. Моцарта

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Моєю метою є прагнення показати відповідність між тим, як розвивається в оперній творчості Моцарта теми ідентичності та самопізнання із внутрішніми інтенціями життєвого шляху самого композитора. Хотілося б відзначити два важливі для Моцарта моменти, з одного боку, він переплавив різноманіття форм колективного у музичних традиціях в унікальне, пов'язане з усвідомленням свого життєвого світу, при цьому через імітацію та досконале володіння правил композиції. З іншого боку, незважаючи на величезний масив творів, написаних у різноманітних жанрах, саме оперний жанр був особливо близький йому своєю ігровою природою. Цей жанр припускав свободу, нічим не скуту фантазію.
Опис
Ключові слова
уявність, самопізнання, музична поетика, оперна спадщина, Моцарт В. А.
Бібліографічний опис
Левченко В. Від уявності до самопізнання: особливости музичної поетики оперної спадщини В. А. Моцарта / В. Левченко // XI Уйомовські читання (2023) : матеріали Наук. читань пам’яті Авеніра Уйомова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – С. 32–35.
DOI
ORCID:
УДК