Індивідуальний розвиток та детермінанти психічного здоров’я особистості

Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичні рекомендації з курсу «Індивідуальний розвиток та детермінанти психічного здоров’я особистості» розроблені на кафедрі диференціальної і спеціальної психології ОНУ імені І. І. Мечникова на основі освітньо-професійної програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ОНРДФ) відповідно до навчального плану для спеціальності 053 «Психологія». Згідно з навчальним планом «Індивідуальний розвиток та детермінанти психічного здоров’я особистості» є дисципліною вибіркового циклу і її вивчення здійснюється на 2-му курсі навчання третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
Опис
Ключові слова
психічне здоров'я, суспільне здоров'я, біологічні стресори, психологічний фактор, цивілізація, біомедична наука, сучасне уявлення, 053 Психологія
Бібліографічний опис
Індивідуальний розвиток та детермінанти психічного здоров’я особистості : метод. рек. до курсу для здобувачів 3-го (освіт.-наук.) рів. вищ. освіти спец. 053 «Психологія». – Одеса : ОНУ, 2021. – 21 с.
DOI
ORCID:
УДК