Психологія здоров’я

Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У методичних рекомендаціях розкривається програма дисципліни, даються рекомендації для опанування лекційним матеріалом та підготовки до практичних занять. Наведено тестові методики, практичні вправи для більш глибшого опрацювання кожної теми. Вивчення дисципліни допоможе студентам орієнтуватися в теоретичних питаннях фізичного та психічного здоров’я, виділяти моделі здорової особистості, психологічних особливостях здорового способу життя, методах збереження фізичного та психічного здоров’я, досліджувати чинники, які впливають на здоров’я особистості. Методичні рекомендації розроблені для здобувачів психологічного напрямку та допомагають при підготовці до практичних занять, оформленні робіт при самостійному виконанні завдань.
Опис
Ключові слова
практична психологія, психологія здоров’я, проблема збереження здоров’я людини, психологічний складник здоров’я, модель здорової особистості, 053 Психологія
Бібліографічний опис
Психологія здоров’я [Електронний ресурс] : електрон. метод. рек. до практ. занять з курсу «Психологія здоров’я» для студентів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти / уклад. Є. Л. Базика. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 38 с. – 1 МБ.
DOI
ORCID:
УДК
159.938.363.6 (072)