Загальна динаміка регіональних геодемографічних процесів в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
На прикладі України та її регіонів розглядаються зміна загальної динаміки регіональних геодемографічних процесів. В роботі дана якісна оцінка динаміки чисельності населення у регіональних геодемографічних процесах на міжпереписних проміжках, що дає уявлення про загальні особливості руху населення в регіонах, підводить до типологічного уявлення представлення динаміки. Проведено групування регіонів України за особливостями зміни загальної динаміки населення. Розглянуті регіональні ГДП і систематизовані регіони за інтенсивністю та амплітудами зміни динаміки чисельності населення.
На примере Украины и ее регионов рассматриваются изменение общей динамики региональных геодемографических процессов. В работе дана качественная оценка динамики численности населения в региональных геодемографических процессах на межпереписных промежутках, что дает представление об общих особенностях развития динамики населения в регионах, подводит к типологическому представлению изменения динамики. Проведена группировка регионов Украины на основе особенностей изменения общей динамики населения. Рассмотрены региональные ГДП и систематизированы регионы по интенсивности и амплитуде изменения динамики численности населения.
Опис
Ключові слова
геодемографічний процес, динаміка чисельності населення, регіональні відмінності, регіональна демографічна політика, геодемографический процесс, динамика численности населения, региональные различия, региональная демографическая политика
Бібліографічний опис
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
DOI
ORCID:
УДК