Щодо питань цифровізації у морському праві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Морське право регулює відносини, пов’язані з використанням морських ресурсів, транспортуванням міжнародних вантажів та пасажирів тощо. В умовах сьогоденних технологічних викликів правове регулювання морської галузі зазнає змін та модифікацій. Під цифровізацією морського права треба розуміти запровадження насамперед міжнародно-правового регулювання використання цифрових технологій (автоматизації) у галузі.
Опис
Ключові слова
цифровізація, морське право, нові технологічні виклики, правове регулювання морської галузі
Бібліографічний опис
Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – учасників 79-ї звітної конф. Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (27-28 квіт. 2023 р., м. Одеса) / відп. ред. О. В. Побережець; ред. кол.: А. Л. Святошнюк, Т. В. Степанова та ін. – Одеса : Олді+, 2023.
DOI
ORCID:
УДК