Фізіологія людини. Ч. 1. Лабораторні роботи та завдання для перевірки знань. Змістові модулі 1-3: метод. рекомендації для студентів вищих навчальних закладів до лабор. занять з курсу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог навчальної програми з дисципліни «Фіізіологія людини і тварин» для здобувачів першого і другого рівнів вищої освіти біологічних і медичних спеціальностей (091 Біологія, 226 Фармація. Промислова фармація). Мета методичних рекомендацій – допомогти студентам засвоїти теоретичні розділи курсу зі змістових модулів: Фізіологія збудливих тканин; Нервова регуляція функцій організму; Гуморальна регуляція функцій. Методичні рекомендації містять опис та методику проведення лабораторних робіт, перелік питань для підготовки і обговорення на заняттях, завдання для самостійного опрацювання окремих питань, перелік допоміжної літератури. Послідовність лабораторних занять відповідає навчальній програмі.
Опис
Методичні рекомендації
Ключові слова
фізіологія людини, фізіологія тварин, фізіологія збудливих тканин, нервова регуляція функцій організму, гуморальна регуляція функцій, 091 Біологія, 226 Фармація, промислова фармація
Бібліографічний опис
Гладкій Т. В. Фізіологія людини : метод. рек. для студентів вищ. навч. закладів до лаб. занять з курсу / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, Л. В. Еберле, Т. В. Коломійчук. – Одеса : ОНУ, 2021. – Ч. 1. Лабораторні роботи та завдання для перевірки знань. Змістові модулі 1-3. – 98 с.
DOI
ORCID:
УДК
612.01