Наркоманія як проблема самореалізації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Проблема самореалізації особистості споконвічно належала до фундаментальних проблем людського буття, оскільки саме завдяки процесу індивідуальної самореалізації відбувається включення одиничної людини до суспільних відносин. Згідно В. Франклу, якщо у людини немає сенсу життя, реалізація якого б зробила її щасливою, то вона намагається відшукати відчуття спокою та щастя за допомогою хімічних препаратів (1990, с. 30). Проблема наркоманії розглядається як проблема сенсу життя конкретної людини і суспільства в цілому. Це проблема життєвого шляху, самореалізації особистості.
Работа посвящена актуальным проблемам самореализации личности наркозависимого человека. Освещены результаты многолетних исследований динамики продуктивности жизни в самосознании больных наркоманией Самореализация личности наркозависимого - одна из основных задач в реабилитационом процессе, решение которой будет лежать в основе формирования стойкой ремиссии.
The research is devoted to actual problems of self-actualization of an addict personality. Self-actualization of the addict personality is one the major task in rehabilitation process. Its solution is in the basis of formation of permanent remission.
Опис
Ключові слова
самореалізація, наркозалежність, біографічні кризи, психобіографічні характеристики
Бібліографічний опис
Розквітання / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. загальної психології та психології розвитку особистості, Наукове студ. т-во "Розквітання" . – Одеса, 2008 . Вип. 1 : Соціально-психологічний та культурно-історичний потенціал особистості: матеріали конф. молодих науковців, 26 квіт. 2008 р . – 2008.
DOI
ORCID:
УДК