Паралельне програмування з використанням технології OpenMP

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У методичних рекомендаціях приведено основні відомості щодо створення паралельних додатків для комп’ютерних систем з загальною пам’яттю за технологією написання паралельних програм OpenMP . Методичні вказівки містять завдання та варіанти для лабораторних робіт. Розраховано для студентів факультету математики, фізики та інформаційних технологій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, що вивчають дисципліни «Паралельні та розподілені обчислення», «Технології розподілених систем та паралельних обчислень», «Паралельні алгоритми обчислювальної математики».
Опис
Ключові слова
методичні вказівки, OpenMP, паралельне програмування
Бібліографічний опис
Вербіцький В. В. Паралельне програмування з використанням технології OpenMP : метод. вказівки / В. В. Вербіцький, А. Л. Максимов. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022 – 48 с.
DOI
ORCID:
УДК