Ринок праці у сфері обліку, оподаткування та аудиту в Україні: поточний стан і перспективи розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Досліджувана тема є актуальною, оскільки становлення ринкових відносин в Україні спричинили трансформації на ринку праці в країні. При цьому стрімке збільшення кількості підприємств сприяло збільшенню попиту на професії економічного спрямування в тому числі у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту. Дослідження попиту і пропозиції робочої сили в сфері обліку, оподаткування та аудиту в Україні, а також пошук шляхів удосконалення ринку праці у цій сфері поставлено за мету в даних тезах.
Опис
Ключові слова
ринок праці, оподаткування, аудит, Україна
Бібліографічний опис
Треті економіко-правові студії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, присвяч. 155-річчю Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (Одеса, 15 травня 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2020.